CRK
CENTRUM REANIMACJI KULTURY

ul. Jagiellończyka 10 c/d, Wrocław - Nadodrze

E-mail:

kontakt@crk.wroclaw.pl
crkblabla@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/crk.wro/